Polish Dutch English French German

A+ A A-

Regulamin "II Karpiowego Pucharu Śląska" 13-17.05.2015 Uroczysko Karpiowe - uaktualnienie

Przedstawiamy Wam uaktualniony regulamin "II Karpiowego Pucharu Śląska" 13-17.05.2015 Uroczysko Karpiowe. W tym regulaminie wyjaśniliśmy sprawę nęcenia ziarnem:

-zakaz uzywania kukurydzy, jako zanęta i przynęta

-dozwolone jest używanie ziarna innego, niż kukurydza,

a także doprecyzowaliśmy sprawę używania środków pływających.

 
1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.
II Karpiowy Puchar Śląska 13-17.05.2015 jest jednocześnie eliminacjami do III Jesiennego Pucharu Śląska 16-20 wrzesień 2015. Dwie drużyny, które zajmą odpowiednio miejsca 2 i 3 w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzymają darmowe prawo startu w III Jesiennym Pucharze Śląska 2015. Drużyna która zajmie 1 miejsce w klasyfikacji generalnej ma prawo do darmowego startu w V edycji  Polish Carp Masters 2015 – Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym.
 
2. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zdecyduje większa ilość ryb złowionych przez dany zespół. W razie takiej samej ilości ryb, o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół, ewentualnie następne ryby.
3. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera.
4. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania decyduje kolejność wpłat na konto bankowe opłaty startowej. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.
5. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie   własnego łowiska przy pomocy pontonu, łodzi wiosłowej oraz/lub łódki zdalnie sterowanej. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)
6. Pomocnik (Team Runner) może pomagać przy : montowaniu zestawów, przygotowaniu zanęt oraz przynęt, przygotowaniu łowiska przed startem, może też podbierać ryby oraz pilnować stanowiska podczas nieobecności drużyny. Nie może natomiast w trakcie trwania zawodów zacinać i holować ryb oraz wywozić zestawów (zanęt, przynęt) w/w środkami pływającymi. W przypadku niezastosowania się do powyższych ustaleń, drużyna może zostać ukarana dyskwalifikacją.
7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.
8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.
9. Nęcenie swojego łowiska będzie dozwolone tylko trzy razy dziennie przez każdą z drużyn w godzinach: 10:00 , 14:00 i 19:00. Czas trwania nęcenia – 45 min. Organizator zezwala donęcenie łowiska po każdej złowionej rybie (z pontonu dowolna ilość, donęcanie rakietą maksymalnie 15 rzutów)
10. Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 4 kg.
11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.
12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.  Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.
13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.
14. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.
15. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.
16. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.
17. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
18. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników  na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00
19. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.
20. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
21. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora
22. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
23. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.   
24. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
25. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.
26. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.
27. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
28. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.
29. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.
30. WAŻNE: Drużyny moga uzywać środków pływających: zarówno pontonów, jak i łodzi wiosłowych. Każda druzyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.
31. WAŻNE: Pontony uzywane do wywożenia zanęty powinny być zarejestrowane z nr rejestracyjnym po lewej i prawej stronie na burtach. Ponadto należy posiadać dowód rejestracyjny pontonu.
32. Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.
33. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

Plan zawodów:
Środa 13.05.2015r.  
godz.09:00 – zbiórka (poczęstunek integracyjny i pokazy sprzętu)
godz.12:00* – rozpoczęcie losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska
Przed zawodami przewidziany jest ciepły posiłek.
Niedziela 17.05.2015r.
godz.10:00 - zakończenie zawodów
godz. 12:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)

Organizator uprzejmie prosi uczestników zawodów o umiarkowanie w spożywaniu napojów alkoholowych i zachowanie zasad Fair-Play
Życzymy miłej zabawy.

Nie masz uprawnień, zaloguj się aby komentować.

Musisz być zalogowany by móc pisać

Facebook Slider