Polish Dutch English French German

A+ A A-

III Jesienny Puchar Śląska 16-20.09.2015r. - lista zawodników, regulamin "formuła 7"

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem III Jesiennego Pucharu Śląska, który odbędzie się na łowisku Uroczysko Karpiowe w dniach 16-20.09.2015.

Publikujemy również listę drużyn, które potwierdziły swój start wpisowym (całość lub częściowo). Informujemy również, że zgodnie z regulaminem całe wpisowe należy wpłacić do końca czerwca 2016.

 

Lista startujących:

 
    1.Krzysztof Czarnynoga, Daniel Sokalski - KARPIOWY I VICE MISTRZ ŚLĄSKA

    2.Mariusz Konacki, Wiesław Słoczyński - KARPIOWY II VICE MISTRZ ŚLĄSKA

    3.Andrzej Ulas, Adam Szczyrba

    4.Sebastian Zakrzewski , Krzysztof Bachulski

    5.Marek Prochot, Zenon Smołka

    6.Kamil Drabik, Dawid Drabik

    7.Sebastian Kołyska, Marcin Mazurek

    8.Mateusz Dowejko, Charlotte Andersen

    9.Joanna Cybulska, Jarosław Cybulski

    10.Łukasz Banaszak, Dariusz Włodarczyk

    11.Daniel Buczek, Marian Belski

    12. Łukasz Szyja , partner

    13.Artur Sobolewski, Karol Ruszczyński

    14.Łukasz i Michał Pinocy

    15.Grzegorz Zieliński , Waldemar Micek

    16.Grzegorz Engel, Krzysztof Dziewięcki

    17.Adam Kiecka, Szymon Mendeski

    18.Piotr Potysz, Jacek Dybciak

    19.Witold Czechowicz, Mateusz Szpila

    20.Stanisław Polijański, Marian Sikora

    21. Dariusz Cierpiał, Damian Sadowski

    22.Sławomir Honkisz, Jacek Mosz, Łukasz Raczek

    23.Paweł Seyfried, Arek Popławski

    24.Dariusz Dębowski, Dariusz Woźniak

    25.Tomasz Orłowski, Zbigniew Wilk

    26.Anna Frask, Krzysztof Frask

    27.Marcel Trzcionka, Przemysław Kozieł

    28.Tomasz Chmara, Wojciech Wrzosiński

    29.Paweł Bies, Wojciech Bies

    30.Sebastian Ilnicki, Marek Weigel

    31.Łukasz Wawrzynowicz, Dawid Hudzik

    32.Henryk Kolender, Krzysztof Szczodrok

    33.Grzegorz Kąkol, Robert Cebula

    34.Mariusz Pacyga, Paweł Bednorz

    35.Antoni Kozerski, Dawid Kozerski

    36.Marcin Poręba, Rafał Gościński

    37.Piotr Wieczorek, Andrzej Bogdał

    38.Mateusz Pawłowski, Damian Mikołajczyk

    39.Damian Jackowski, Robert Pyrski

    40.Andrzej Kozak, Dariusz Wnętrzak

    41.Damian Procek, Kamil Jagucki

    42. Przemysław Tomasz, Piotr Załucki

    43.Paweł Szczepański, Dariusz Węgrzyński


 

 1. WAŻNE: Zmiany w regulaminie związane z klasyfikacją złowionych ryb.

 

„FORMUŁA 7”

 Ze względu na specyfikacje zbiornika, a także sugestię startujących drużyn postanowiliśmy zmienić zasady klasyfikacji złowionych ryb. Uroczysko Karpiowe jest specyficznym łowiskiem, gdzie z zawodów na zawody te same stanowiska wygrywają, ponieważ z różnych przyczyn ryba się tam trzyma , szczególnie w trakcie dużej presji i trwania zawodów. Miejsca „bankowe” łowią po 300-400kg ryby, inne po 5-10sztuk. Warto wspomnieć, że tych bankowych miejsc jest tylko kilka i ten sam scenariusz przewija się co zawody. Po pierwsze zależny nam, aby nie koniecznie od losowania zależała wygrana, a od umiejętności drużyn, po drugie chcemy wyrównać szansę między stanowiska gorszymi i lepszymi. Z tego powodu wprowadzamy klasyfikacji nazwaną przez nas „FORMUŁA 7”, do klasyfikacji liczyć się będzie max 7 złowionych ryb – karpi i amurów. Następne złowione ryby, jeśli będą miały większą masę od ryb złowionych dotychczas, będą zastępować ryby o mniejszej masie z listy, a tym samym podnosić wynik ogólny drużyny.

 

Dzięki tej zasadzie drużyna , która wylosuje „gorsze” miejsce, może w trakcie zawodów złowić tylko 4-5 ryb, ale sporych rozmiarów i przebić drużynę , która złowi 30 karpi, ale wielkość tych karpi będzie oscylowała np. w granicach 5kg, bo i tak zaliczane jest tylko 7 ryb. Drużyna, która zaś wylosuje teoretycznie lepsze miejsce, mimo częstych brań będzie i tak musiała „przebić się” przez stado małych karpi i dorwać się do tych większych. Wydaje nam się, że to powinno spowodować:

 • wyrównanie szans,

 • walka między drużynami do samego końca.

Dzięki tej zasadzie każda drużyn ma szanse do samego końca, a nam zależny na walce fair-play w większej mierze opartej na wiedzy, a nie szczęściu w losowaniu. Aczkolwiek szczęścia w losowaniu oczywiście życzymy każdemu, bo tego wyeliminować się nie da ;)

 

Regulamin "II Karpiowego Pucharu Śląska" 16-20.09.2015 Uroczysko Karpiowe  

       1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

          Trzy drużyny, które zajmą odpowiednio miejsca 1,2 i 3 w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych    

          otrzymają darmowe prawo startu w IV Karpiowym Pucharze Śląska 2016.  

 1. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 7 złowionych ryb przez poszczególne zespoły. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

 2. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera.

 1. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania decyduje kolejność wpłat na konto bankowe opłaty startowej. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

 1. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska przy pomocy pontonu, łodzi wiosłowej oraz/lub łódki zdalnie sterowanej. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

 2. Pomocnik (Team Runner) może pomagać przy : montowaniu zestawów, przygotowaniu zanęt oraz przynęt, przygotowaniu łowiska przed startem, może też zacinac, holować i podbierać ryby oraz pilnować stanowiska podczas nieobecności drużyny. Nie może natomiast w trakcie trwania zawodów wywozić zestawów (zanęt, przynęt) w/w środkami pływającymi. W przypadku niezastosowania się do powyższych ustaleń, drużyna może zostać ukarana dyskwalifikacją.

 1. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

 2. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

 3. Nęcenie swojego łowiska będzie dozwolone tylko trzy razy dziennie przez każdą z drużyn w godzinach: 10:00 , 14:00 i 19:00. Czas trwania nęcenia – 45 min. Organizator zezwala donęcenie łowiska po każdej złowionej rybie (z pontonu dowolna ilość, donęcanie rakietą maksymalnie 15 rzutów)

 4. Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 4 kg.

 5. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

 6. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.  Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.

  W razie zaczepu po poinformowaniu sędziego można wypłynąć pontonem po rybę.

 7. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

 8. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

 9. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

 10. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

 11. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

 12. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników  na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

 13. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

 14. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

 15. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

 16. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

 17. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.   

 18. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

 19. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

 20. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

 21. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 22. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

 23. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

 24. WAŻNE: Drużyny moga używać środków pływających: zarówno pontonów, jak i łodzi wiosłowych. Każda druzyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

 25. Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

 26. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

  33. Wpisowe nalezy uiścić do końca czerwca 2016r. Po tym czasie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie.

  Plan zawodów:
  Środa 16.09.2015r.  
  godz.09:00 – zbiórka (poczęstunek integracyjny i pokazy sprzętu)
  godz.12:00* – rozpoczęcie losowania stanowisk
  godz. 13:00* – wyjazd na łowiska
  Przed zawodami przewidziany jest ciepły posiłek.
  Niedziela 20.09.2015r.
  godz.10:00 - zakończenie zawodów
  godz. 12:00* – rozdanie nagród
  *(godziny mogą ulec zmianie)

  SPONSOR GENERALNY KARPIOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA:

  Organizator uprzejmie prosi uczestników zawodów o umiarkowanie w spożywaniu napojów alkoholowych i zachowanie zasad Fair-Play
  Życzymy miłej zabawy.Nie masz uprawnień, zaloguj się aby komentować.

Musisz być zalogowany by móc pisać

Facebook Slider