Polish Dutch English French German

A+ A A-

LISTA STARTOWA - V KARPIOWY PUCHAR ŚLĄSKA 17-21.05.2017r. - ruszyły zapisy!!! regulamin...

Zapraszamy na V KARPIOWY PUCHAR ŚLĄSKA, który odbędzie się na Uroczysku Karpiowym w dniach 17-21.05.2017r.

 

 Lista startowa:

 1. Piotr Wieczorek, Karol Wieczorek

 2. Robert Świerczek, Tomasz Grabiec

 3. Michał Wojak, Mariusz Dadasiewicz

 4. TOMANEK LESZEK, ROBERT ROJEK

 5. Tabor Andrzej, Ziolko, Andrzej,Marek Bul

 6. ,Karlik Wieslaw Kidon Mariusz

 7. Deka Sławomir ,Michał Stelmaszek

 8.  Krzysiek Hałas, Krzysiek W. 

 9. Mariusz Konacki. Wiesław Słoczyński 

 10. DAMIAN SZOPA I MICHAŁ POZNAŃSKI

 11. KRZYSIEK WIŚNIEWSKI, PIOTR MIKOŁAJCZUK

 12. Kamil Mordel, Szymon Bujoczek. 

 13. Paweł Bogacki, Marek Jureczka 

 14. Jarosław Ulfig i Mariusz Grzegorczyk 

 15. David Wróbel i Marek Palowski,

 16. Figura i Ondrej Ctvrtecka

 17. Artur Flont i Paweł Maciejczyk

 18. MATEUSZ DOWEJKO KRZYSZTOF DOWEJKO

 19. IRENEUSZ MAZOŃ I MARIUSZ KRUK 

 20. Łukasz Gidek i Lucjan Dudała 

 21. Łukasz Grzeszny i Marek Zimoch

 22. Adrian Kopacz i Grzegorz Serafin

 23. Krzysztof Rabiej i Andrzej Frątczak

 24. Marek Słowik. Wojciech Kalawa. Jacek Dunaj

 25. RADOSŁAW RAKOCZY, KRYSTIAN ŚCISŁOWICZ

 26. ZBIGNIEW GRZESZNY, SEWERYN NAMIEL 

 27. Sebastian Nowak Daniel Nowak

 28.  MACIEJ BĄK I FILIP KUPCZYK

 29. FORNAGIEL KRZYSZTOF  BOGDAN KUC

 30. Łukasz Grzeszny i Marek Zimoch

 31. RANOSZEK ANDRZEJ, PUSTELNIK CZEMPIELA

 32. Kucharska Paweł ,Marek Juszczyk

 33. Paweł Bies, Wojciech Bies 

 34. ZDZISŁAW DOMAŃSKI , JANICZEK

 35. SZYMKOWICZ + osoba

 36. Marek Wolf, Jan Kotasek

 37. Marcin Nowak+ osoba

 38. Vojtech Starek + partner

 39. Petr Pesout + partner

 40. Dariusz Dębowski i Dariusz Woźniak

 41. Andrzej Kozak + osoba

 42. Tomasz Chmara, Wojciech Wrzosiński

 

 

Regulamin "V Karpiowy Pucharu Śląska" 17-21.05.2017 Uroczysko Karpiowe

       1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2016 Dębowa. Zwycięska drużyna otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski.(czekamy na decyzję PFWK). Dwie drużyny, które zajmą odpowiednio miejsca 2 i 3 w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzymają darmowe prawo startu w VI Pucharze Śląska 2018.

 1. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 7 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 7”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

 2. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika.

 1. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. O kolejności losowania decyduje kolejność wpłat na konto bankowe opłaty startowej. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

 1. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska przy pomocy pontonu, łodzi wiosłowej oraz/lub łódki zdalnie sterowanej. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

6. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

 1. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

 2. Nęcenie swojego łowiska będzie dozwolone tylko trzy razy dziennie przez każdą z drużyn w godzinach: 10:00 , 14:00 i 19:00. Czas trwania nęcenia – 45 min. Organizator zezwala donęcenie łowiska po każdej złowionej rybie (z pontonu dowolna ilość, donęcanie rakietą maksymalnie 15 rzutów)

 3. Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 4 kg.

 4. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

 5. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.  Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.

  W razie zaczepu po poinformowaniu sędziego można wypłynąć pontonem po rybę.

 6. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

 7. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

 8. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

 9. Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

 10. W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

 11. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników  na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

 12. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

 13. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

 14. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

 15. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

 16. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.   

 17. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

 18. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

 19. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

 20. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

 22. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

 23. WAŻNE: Drużyny moga używać środków pływających: zarówno pontonów, jak i łodzi wiosłowych. Każda druzyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

 24. Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

 25. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

  33. Wpisowe za drużynę wynosi 900zł, temarunner - 100zł

  WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

  Całość należy wpłacić do końca lutego 2017r. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

  Środa 17.05.2017r.
  godz.09:00 – zbiórka (poczęstunek integracyjny i pokazy sprzętu)
  godz.12:00* – rozpoczęcie losowania stanowisk
  godz. 13:00* – wyjazd na łowiska
  Przed zawodami przewidziany jest ciepły posiłek.


  Niedziela 21.05.2017r.
  godz.10:00 - zakończenie zawodów
  godz. 12:00* – rozdanie nagród
  *(godziny mogą ulec zmianie)

 

Regulamin "Eliminacji do Karpiowego Pucharu Śląska"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji Karpiowego Pucharu Śląska walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywają drużyny, które zajmą miejsce 1,2 lub 3 w klasyfikacji generalnej. Aż 3 drużyny otrzymują darmowe start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 400zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

 

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 692-405-457 lub 514-227-911

Zapraszamy!!!

Nie masz uprawnień, zaloguj się aby komentować.

Musisz być zalogowany by móc pisać

Facebook Slider